shft Icon

Vilkår for registrering

Ved å registrere deg som interessent for pilotprosjektet, og oppgi dine personopplysninger, aksepterer du at Santander Consumer Bank AS (Santander) vil behandle dine personopplysninger i forbindelse med og for gjennomføring av pilotprosjektet SHFT. Santander står fritt til etter eget skjønn å bestemme om du skal motta tilbud om å bli pilotbruker og om du får delta i pilotprosjektet. Registreringen innebærer ikke at Santander er forpliktet til å gi slikt tilbud og pålegger ikke Santander noen forpliktelser, annet enn å behandle personopplysningene i tråd med gjeldende lovgivning og Santanders retningslinjer for personvern.

Dersom du velges ut til å bli tilbudt deltakelse i pilotprosjektet vil du kontaktes av Santander via din oppgitte epostadresse, adresse eller telefonnummer, og du vil motta et tilbud, med ytterligere vilkår, fra Santander og/eller Kverneland Bil AS om å delta i pilotprosjektet. I et slikt tilfelle vil du også motta ytterligere informasjon om hva prosjektet innebærer. Dine personopplysninger vil på en sikker måte kunne deles med Kverneland Bil AS for gjennomføring av pilotprosjektet, i tråd med Santanders retningslinjer for personvern.