Vilkår for bruk av appen SHFT

Denne appen ("Appen") er levert av SHFT Tjenester ("SHFT"). Ved å laste ned og bruke Appen godtar du ("Kunden") at følgende vilkår gjelder for enhver bruk av Appen ("Vilkårene"):

Med mindre annet er avtalt, kan Appen (med innhold) kun benyttes for personlige, ikke-kommersielle formål. Kunden har ikke rett til på noen måte å overføre sin tilgang og tillatelse til andre.

Kunden skal ikke: (a) kopiere Appen eller dens innhold, eller distribuere kopier av Appen eller dens innhold til tredjepart; (b) modifisere, portere, tilpasse, oversette, foreta omvendt utvikling, gjøre endringer, dekompilere, demontere eller gjøre noen form for avledede arbeider basert på Appen eller dens innhold, med unntak av hva som er tillatt ved lov; (c) selge, lisensiere, leie -, låne – eller lisensiere ut, distribuere eller forsøke å overdra rettigheter til Appen eller dens innhold til tredjepart; (d) bruke Appen eller dens innhold for å yte tjenester som servicebyrå eller brukertjeneste; (e) få eller forsøke å få uautorisert tilgang til Appen eller dens innhold; (f) endre eller fjerne rettighetsmerker i Appen; (g) bruke Appen for å gjennomføre, videreformidle eller avdekke til en tredjepart, sammenligninger mellom Appen og produkter eller tjenester som tilbys av tredjepart; (h) foreta seg noe med hensikt om å gjøre Appen eller noe av dens innhold offentlig tilgjengelig; (i) tilby eller tilrettelegge for tilgang til Appen eller dens innhold til noen andre enn Kunden selv, eller; (j) introdusere, eller forsøke å introdusere, virus eller annen skadelig programvare i Appen eller dens innhold.

Kunden plikter å sikre brukernavn og passord mot uautorisert bruk, og ikke dele slik informasjon med tredjemann. Kunden skal umiddelbart melde fra til SHFT dersom slik informasjon kommer på avveie.

SHFT forbeholder seg retten til å endre og oppdatere disse Vilkårene. Endrede og/eller oppdaterte Vilkår anses gjeldende fra Vilkårene er gjort tilgjengelig for Kunden i Appen. Ved fortsatt bruk av Appen anses Vilkårene vedtatt av Kunden.

Appen og alt dens innhold, herunder design, layout, utseende og annen grafikk, eies av SHFT eller de respektive eierne som har innvilget SHFT rett eller lisens.

Vil du vite mer om våre biler og priser?
Last ned appen i dag.